Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kinnared-Drängsered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kinnared-Drängsered 562 15,1% 30,1% 25,1% 29,7% 5,9% 50,2% 49,8% 0,7% 0,9%
Summa 562 15,1% 30,1% 25,1% 29,7% 5,9% 50,2% 49,8% 0,7% 0,9%

http://www.val.se