Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landeryd-Långaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd-Långaryd 1008 15,2% 28,8% 27,1% 29,0% 6,6% 51,6% 48,4% 1,0% 0,6%
Summa 1008 15,2% 28,8% 27,1% 29,0% 6,6% 51,6% 48,4% 1,0% 0,6%

http://www.val.se