Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hyltebruk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hyltebruk 1651 19,8% 29,3% 24,0% 26,9% 9,8% 48,8% 51,2% 0,7% 2,1%
Summa 1651 19,8% 29,3% 24,0% 26,9% 9,8% 48,8% 51,2% 0,7% 2,1%

http://www.val.se