Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kärleken - Sofieberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kärleken - Sofieberg 1363 18,1% 44,2% 21,4% 16,2% 8,2% 49,2% 50,8% 0,4% 1,2%
Summa 1363 18,1% 44,2% 21,4% 16,2% 8,2% 49,2% 50,8% 0,4% 1,2%

http://www.val.se