Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1444 29,7% 24,4% 15,4% 30,5% 8,7% 43,6% 56,4% 0,5% 2,0%
Summa 1444 29,7% 24,4% 15,4% 30,5% 8,7% 43,6% 56,4% 0,5% 2,0%

http://www.val.se