Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum väster 1552 32,4% 26,5% 15,5% 25,6% 9,9% 45,7% 54,3% 0,1% 7,0%
Summa 1552 32,4% 26,5% 15,5% 25,6% 9,9% 45,7% 54,3% 0,1% 7,0%

http://www.val.se