Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyatorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nyatorp 1479 34,5% 29,8% 19,6% 16,1% 11,5% 49,8% 50,2% 0,2% 2,0%
Summa 1479 34,5% 29,8% 19,6% 16,1% 11,5% 49,8% 50,2% 0,2% 2,0%

http://www.val.se