Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra stranden - Larsfrid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra stranden - Larsfrid 1151 26,6% 27,8% 23,5% 22,2% 8,9% 51,4% 48,6% 0,7% 2,3%
Summa 1151 26,6% 27,8% 23,5% 22,2% 8,9% 51,4% 48,6% 0,7% 2,3%

http://www.val.se