Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Linehed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Linehed 1728 37,3% 25,8% 18,6% 18,3% 11,3% 48,7% 51,3% 0,2% 1,7%
Summa 1728 37,3% 25,8% 18,6% 18,3% 11,3% 48,7% 51,3% 0,2% 1,7%

http://www.val.se