Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustavsfält

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsfält 1463 25,6% 28,6% 22,4% 23,4% 7,8% 47,1% 52,9% 0,5% 2,6%
Summa 1463 25,6% 28,6% 22,4% 23,4% 7,8% 47,1% 52,9% 0,5% 2,6%

http://www.val.se