Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östergård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östergård 1130 21,9% 23,9% 18,9% 35,3% 7,0% 46,2% 53,8% 0,3% 1,1%
Summa 1130 21,9% 23,9% 18,9% 35,3% 7,0% 46,2% 53,8% 0,3% 1,1%

http://www.val.se