Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Andersberg norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Andersberg norra 870 33,8% 34,1% 22,6% 9,4% 17,6% 49,4% 50,6% 1,1% 3,2%
Summa 870 33,8% 34,1% 22,6% 9,4% 17,6% 49,4% 50,6% 1,1% 3,2%

http://www.val.se