Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum östra 1584 34,0% 20,8% 14,8% 30,4% 11,9% 44,3% 55,7% 0,3% 5,7%
Summa 1584 34,0% 20,8% 14,8% 30,4% 11,9% 44,3% 55,7% 0,3% 5,7%

http://www.val.se