Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyhem norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nyhem norra 1026 31,2% 28,6% 21,4% 18,8% 11,4% 50,4% 49,6% 0,6% 1,9%
Summa 1026 31,2% 28,6% 21,4% 18,8% 11,4% 50,4% 49,6% 0,6% 1,9%

http://www.val.se