Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vallås norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vallås norra 1666 12,4% 23,9% 22,4% 41,3% 6,2% 45,4% 54,6% 0,6% 0,9%
Summa 1666 12,4% 23,9% 22,4% 41,3% 6,2% 45,4% 54,6% 0,6% 0,9%

http://www.val.se