Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brogård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brogård 1302 15,4% 38,0% 22,1% 24,5% 8,1% 48,8% 51,2% 0,7% 1,3%
Summa 1302 15,4% 38,0% 22,1% 24,5% 8,1% 48,8% 51,2% 0,7% 1,3%

http://www.val.se