Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oskarström 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oskarström 1 1971 19,6% 33,7% 20,3% 26,3% 8,8% 48,8% 51,2% 0,7% 1,6%
Summa 1971 19,6% 33,7% 20,3% 26,3% 8,8% 48,8% 51,2% 0,7% 1,6%

http://www.val.se