Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söndrum 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söndrum 2 1519 13,4% 37,3% 21,1% 28,2% 7,8% 48,0% 52,0% 0,3% 3,7%
Summa 1519 13,4% 37,3% 21,1% 28,2% 7,8% 48,0% 52,0% 0,3% 3,7%

http://www.val.se