Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tylösand-Frösakull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tylösand-Frösakull 1541 11,2% 23,2% 29,2% 36,5% 6,6% 50,4% 49,6% 0,5% 3,6%
Summa 1541 11,2% 23,2% 29,2% 36,5% 6,6% 50,4% 49,6% 0,5% 3,6%

http://www.val.se