Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Onsjö-Fammarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Onsjö-Fammarp 1221 13,7% 26,5% 28,0% 31,8% 6,5% 48,2% 51,8% 0,6% 2,6%
Summa 1221 13,7% 26,5% 28,0% 31,8% 6,5% 48,2% 51,8% 0,6% 2,6%

http://www.val.se