Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Holm-Vapnö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Holm-Vapnö 793 16,3% 45,6% 21,7% 16,4% 7,7% 50,4% 49,6% 0,8% 1,8%
Summa 793 16,3% 45,6% 21,7% 16,4% 7,7% 50,4% 49,6% 0,8% 1,8%

http://www.val.se