Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enslöv 1630 14,0% 38,6% 20,9% 26,6% 7,9% 51,3% 48,7% 0,4% 1,3%
Summa 1630 14,0% 38,6% 20,9% 26,6% 7,9% 51,3% 48,7% 0,4% 1,3%

http://www.val.se