Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Våxtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Våxtorp 1760 16,6% 26,0% 28,2% 29,2% 8,2% 50,8% 49,2% 1,4% 1,7%
Summa 1760 16,6% 26,0% 28,2% 29,2% 8,2% 50,8% 49,2% 1,4% 1,7%

http://www.val.se