Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hasslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hasslöv 439 15,0% 23,0% 33,7% 28,2% 7,1% 50,1% 49,9% 0,7% 0,5%
Summa 439 15,0% 23,0% 33,7% 28,2% 7,1% 50,1% 49,9% 0,7% 0,5%

http://www.val.se