Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vallberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vallberga 507 22,1% 30,8% 24,9% 22,3% 8,1% 51,3% 48,7% 0,6% 0,6%
Summa 507 22,1% 30,8% 24,9% 22,3% 8,1% 51,3% 48,7% 0,6% 0,6%

http://www.val.se