Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ysby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ysby 546 18,1% 25,8% 33,7% 22,3% 9,2% 53,1% 46,9% 0,5% 2,0%
Summa 546 18,1% 25,8% 33,7% 22,3% 9,2% 53,1% 46,9% 0,5% 2,0%

http://www.val.se