Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Veinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Veinge 1317 16,9% 30,0% 29,2% 23,8% 7,5% 52,6% 47,4% 0,6% 0,8%
Summa 1317 16,9% 30,0% 29,2% 23,8% 7,5% 52,6% 47,4% 0,6% 0,8%

http://www.val.se