Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tjärby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tjärby 1098 14,9% 34,1% 24,4% 26,6% 7,7% 49,6% 50,4% 0,5% 1,5%
Summa 1098 14,9% 34,1% 24,4% 26,6% 7,7% 49,6% 50,4% 0,5% 1,5%

http://www.val.se