Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fbg 1 V gärdet-Hamnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 1 V gärdet-Hamnen 1202 23,5% 26,5% 23,1% 26,8% 9,3% 49,0% 51,0% 0,3% 1,3%
Summa 1202 23,5% 26,5% 23,1% 26,8% 9,3% 49,0% 51,0% 0,3% 1,3%

http://www.val.se