Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fbg 2 Arvidstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 2 Arvidstorp 1728 19,8% 24,2% 21,8% 34,2% 7,5% 47,0% 53,0% 0,8% 1,4%
Summa 1728 19,8% 24,2% 21,8% 34,2% 7,5% 47,0% 53,0% 0,8% 1,4%

http://www.val.se