Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fbg 4 V gärdet-Smedjeholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 4 V gärdet-Smedjeholm 874 22,7% 35,2% 22,8% 19,3% 11,2% 52,4% 47,6% 0,5% 1,7%
Summa 874 22,7% 35,2% 22,8% 19,3% 11,2% 52,4% 47,6% 0,5% 1,7%

http://www.val.se