Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fbg 6 Ö gärdet-Fajans

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 6 Ö gärdet-Fajans 1334 18,7% 30,9% 27,0% 23,5% 9,1% 51,3% 48,7% 0,3% 2,2%
Summa 1334 18,7% 30,9% 27,0% 23,5% 9,1% 51,3% 48,7% 0,3% 2,2%

http://www.val.se