Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan 1582 23,7% 25,8% 21,3% 29,2% 8,4% 48,2% 51,8% 0,3% 3,8%
Summa 1582 23,7% 25,8% 21,3% 29,2% 8,4% 48,2% 51,8% 0,3% 3,8%

http://www.val.se