Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skrea 1 Samhälle-Ringsegård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skrea 1 Samhälle-Ringsegård 1810 13,6% 37,1% 24,6% 24,6% 7,3% 50,3% 49,7% 0,3% 1,5%
Summa 1810 13,6% 37,1% 24,6% 24,6% 7,3% 50,3% 49,7% 0,3% 1,5%

http://www.val.se