Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skrea 2 Slätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skrea 2 Slätten 1067 15,2% 29,1% 33,1% 22,6% 7,8% 49,3% 50,7% 0,5% 1,6%
Summa 1067 15,2% 29,1% 33,1% 22,6% 7,8% 49,3% 50,7% 0,5% 1,6%

http://www.val.se