Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Morup 1 Glommen-Lynga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Morup 1 Glommen-Lynga 1176 11,8% 26,3% 24,3% 37,6% 5,9% 48,6% 51,4% 0,2% 1,9%
Summa 1176 11,8% 26,3% 24,3% 37,6% 5,9% 48,6% 51,4% 0,2% 1,9%

http://www.val.se