Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Morup 2 Långås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Morup 2 Långås 890 16,1% 30,9% 26,0% 27,1% 8,0% 51,5% 48,5% 0,8% 1,9%
Summa 890 16,1% 30,9% 26,0% 27,1% 8,0% 51,5% 48,5% 0,8% 1,9%

http://www.val.se