Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vinberg 1 Tröingeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vinberg 1 Tröingeberg 1632 17,6% 37,2% 23,4% 21,8% 8,0% 49,5% 50,5% 0,2% 1,8%
Summa 1632 17,6% 37,2% 23,4% 21,8% 8,0% 49,5% 50,5% 0,2% 1,8%

http://www.val.se