Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vinberg 2 Samhälle och kyrkby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vinberg 2 Samhälle och kyrkby 1152 17,1% 32,6% 24,3% 26,0% 8,2% 52,6% 47,4% 0,4% 1,5%
Summa 1152 17,1% 32,6% 24,3% 26,0% 8,2% 52,6% 47,4% 0,4% 1,5%

http://www.val.se