Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alfshög-Vessige-Askome

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alfshög-Vessige-Askome 1245 16,9% 29,1% 23,7% 30,3% 8,0% 52,1% 47,9% 0,5% 2,2%
Summa 1245 16,9% 29,1% 23,7% 30,3% 8,0% 52,1% 47,9% 0,5% 2,2%

http://www.val.se