Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gunnarp-Krogsered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarp-Krogsered 967 16,3% 23,8% 27,2% 32,7% 7,8% 51,2% 48,8% 0,6% 1,7%
Summa 967 16,3% 23,8% 27,2% 32,7% 7,8% 51,2% 48,8% 0,6% 1,7%

http://www.val.se