Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gällared-Ullared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gällared-Ullared 1135 16,3% 27,6% 25,3% 30,8% 7,0% 50,0% 50,0% 0,7% 0,9%
Summa 1135 16,3% 27,6% 25,3% 30,8% 7,0% 50,0% 50,0% 0,7% 0,9%

http://www.val.se