Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fagered-Källsjö-Älvsered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fagered-Källsjö-Älvsered 1044 14,4% 27,9% 25,1% 32,7% 7,5% 52,0% 48,0% 0,4% 1,4%
Summa 1044 14,4% 27,9% 25,1% 32,7% 7,5% 52,0% 48,0% 0,4% 1,4%

http://www.val.se