Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Getterön-Norrdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Getterön-Norrdal 2012 24,9% 26,9% 24,7% 23,6% 8,2% 49,5% 50,5% 0,4% 2,0%
Summa 2012 24,9% 26,9% 24,7% 23,6% 8,2% 49,5% 50,5% 0,4% 2,0%

http://www.val.se