Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brunnsberg-Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsberg-Lugnet 1555 23,7% 30,6% 24,1% 21,7% 8,4% 49,5% 50,5% 0,6% 1,4%
Summa 1555 23,7% 30,6% 24,1% 21,7% 8,4% 49,5% 50,5% 0,6% 1,4%

http://www.val.se