Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Varbergs centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Varbergs centrum S 2115 18,6% 19,6% 22,8% 39,0% 6,6% 46,7% 53,3% 0,7% 4,3%
Summa 2115 18,6% 19,6% 22,8% 39,0% 6,6% 46,7% 53,3% 0,7% 4,3%

http://www.val.se