Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hästhaga-Rosenfred

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hästhaga-Rosenfred 1444 21,2% 25,8% 24,1% 28,9% 6,2% 45,3% 54,7% 0,8% 1,8%
Summa 1444 21,2% 25,8% 24,1% 28,9% 6,2% 45,3% 54,7% 0,8% 1,8%

http://www.val.se