Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlberg-Lilla Träslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg-Lilla Träslöv 1652 21,4% 32,2% 22,4% 24,0% 9,9% 49,4% 50,6% 0,5% 2,2%
Summa 1652 21,4% 32,2% 22,4% 24,0% 9,9% 49,4% 50,6% 0,5% 2,2%

http://www.val.se