Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Håsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Håsten 1642 23,4% 31,6% 22,9% 22,0% 8,6% 50,2% 49,8% 0,9% 2,4%
Summa 1642 23,4% 31,6% 22,9% 22,0% 8,6% 50,2% 49,8% 0,9% 2,4%

http://www.val.se