Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Apelvikshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Apelvikshöjd 1350 10,4% 18,0% 25,9% 45,6% 5,1% 44,1% 55,9% 0,3% 1,4%
Summa 1350 10,4% 18,0% 25,9% 45,6% 5,1% 44,1% 55,9% 0,3% 1,4%

http://www.val.se